Výzvy k zadání

1. Stanovit si prodejní strategii pro produkt (e-book/příručka pro zdravé stravování) a službu (stravovací program Metabolic Balance). Poptávka po obou položkách byla v minulosti řízena spíše na bázi osobního doporučení.
2. Posílit povědomí o značce bez narušení fanouškovské základny.
3. Pracovat s již získaným publikem (fanoušci) a pomocí výkonnostních kampaní zvýšit tržby a konverzní poměr.

Řešení

Definovali jsme si KPI pro obě inzerované položky - tj. kolik chceme měsíčně prodat příruček pro zdravé stravování a při jaké ceně jej chceme prodávat + kolika vyplněnými formuláři chceme podpořit řízení poptávky po stravovacím programu.
Chronologicky jsme naše práce rozdělili tak, abychom nejprve naše činnosti soustředili na propagaci příručky (e-book), kterou jsme posléze optimalizovali na dlouhodobý chod a neustále aktualizovali. Až po splnění úkoly pro toto KPI jsme pokračovali s pracemi na podporu zájmu o program, který je cenově dražší, tudíž jsme museli vymyslet unikátní strategii, která není čistě prodejní, ale spíše se soustředí na generování kontaktů ke spolupráci. Obě kampaně jsme pojali kreativně a používali jako bannerovou reklamu se známými osobnostmi, tak i videi, kde figuruje pouze klientka jako hlavní tvář celého projektu.

Vstupy brány v potaz

Jako agentura jsme museli brát v potaz úzkou vazbu mezi projektem a osobou, která jej utváří. Celá značka je založena na know-how z oblasti zdravého stravování a osobním vystupováním klientky.
Na tento první bod navazuje také velice dobře vnímána právě klientka ve vztahu se svými fanoušky, a tudíž reklama musela být velice opatrná a také například při nastavování reklam jsme museli fanoušky stránky vyloučit, jelikož by samotná inzerce nemusela dělat dobrý dojem na fanouškovskou základnu. Právě ona základna má založenou také FB skupinu a chovají se k sobě navzájem jako známí.
Zároveň dobré zázemí, velká možnost podrobného cílení a použití referencí nám umožnilo udělat reklamní podklady velice zajímavé, což se pravidelně odráželo ve výsledcích.

Podniknuté kroky

Step by step

Definice účelu kampaně, rozpočtu a cílových skupin
 • Jaký má kampaň generovat výsledek na měsíční bázi?
 • Jaké jsou finanční možnosti?
 • Kdo je našim typovým zákazníkem?
Zpracování reklamních obsahů kampaně
 • Grafické podklady, popisky reklam v kolaboraci s
  klientkou pro zachování její identity jako značky a
  spolupráce s klientkou za účelu natočení videí,
  která budeme promovat.
Nastavení analytických nástrojů
 • Nastavení a test vlastních konverzí, které nám říkají,
  kolik generuje a za kolik nám kampaň performuje –
  cenotvorba byla pro nás při nižším budgetu velice
  důležitá.
 • Propojení analytických nástrojů skrze Google Tag
  Manager.
 • Pro kliky bez další URL stránky jsme nastavili
  události a označili si tak důležitá tlačítka (použito
  výhradně pro označení funelu vedoucí ke konverzi u
  poptávkového formuláře u programu pro zdravé
  stravování.
 • Nastavení cílů v Google Analytics pro pokrytí i
  organických konverzí.
 • Označení kampaně pomocí UTM parametrů.
Samotné nastavení a spuštění kampaně
Měsíční reporting a optimalizace
a

PRŮMĚRNÁ CENA ZA NÁKUP
PŘÍRUČKY

88

uživatelům byla poskytnuta
ukázka příručky pro zdravé
stravování – tito uživatelé
dále byly obchodováni pro
vstup do stravovacího
programu nebo si
zakoupili příručku.

V rámci ledna/února roku 2021 se zvýšila poptávka po stravovacím programu díky 10 vyplněným formulářům o navázání spolupráce v rámci stravovacího programu, který má cenovku 12 000 Kč.

DOPAD AKTIVIT

Cíleně jsme podpořili prodej po stravovací příručce, aniž bychom narušili jádro fanoušků, kteří by reklamu nemuseli vnímat jako pozitivní.
Inzerovat stravovací program čistě prodejně by nemělo dobré výsledky, tudíž pomocí vhodné strategie jsme vygenerovali velké množství kontaktů, které byly následně obchodovány a v lednu/únoru 2021 (v době spuštění reklamy) jsme s klientkou zaznamenali zvýšenou poptávku po službě.
Celkově jsme díky velice nápadité a osobní reklamy generovaly nadprůměrná čísla, konkrétně:
 • Míra prokliku za kvartál = 5,77 % (průměr celosvětového Facebooku = 0,90 %)
 • Cena za klik = 3,69 Kč (průměr celosvětového Facebooku = 1,72 dolarů – tj. 37,84 Kč)
 • Celkem jsme za jeden kvartál přivedli na web 10 000 nových a unikátních uživatelů.

UKÁZKY REKLAM

Využití osobní reference s Lucií Bílou do remarketingové kampaně
Využití osobní reference Jany Paulové pro remarketingovou kampaň
Ukázka akviziční reklamy na stravovací program Metabolic Balance

Hledáte spolehlivého partnera?

Napište nám email, nebo nám rovnou zavolejte
Spolupráce